معرفی وبلاگ
تست معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
آموزش و كسب در آمد-رايگان -امتحانش ضرر نداره!
آموزش و کسب در آمد-رایگان -امتحانش ضرر نداره!
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 17145
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 1
Rss
طراح قالب
slang

 

be/be caught between the devil and the deep blue see
نه راه پس داشتن نه راه پیش
----------------------
a white lie
دروغ مصلحت آمیز
----------------------
have a friend at court
آشنا/پارتی داشتن
----------------------
sell out to sb
آدم فروشی کردن
---------------------
at all cost
به هر قیمتی
--------------------
hotbed of sth
پاتق
-------------------
money talks
پول حلال مشکلات است
-------------------

Meet maker

مردن
----------------------
Out to lunch

دیوانه
----------------------
have a lot in plate

پرکار بودن - پر مشغله بودن
----------------------
sb can sell a fridge to an Eskimo

حقه باز بودن فردی

----------------------

Crocodile tears

اشک تمساح ریختن
----------------------
skid row

محله درپیت
----------------------
A bird in the hand is worth two in the bush
سرکه نقد به از حلوای نسیه
----------------------
a case of ) the blind leading the blind
کوری عصا کش کور دیگری
----------------------
A fool and his money are soon parted
احمق پولش را به راحتی از دست می دهد.
----------------------
A friend in need is a friend indeed
دوست آن باشد که گیرد دست دوست
در پریشان حال و درماندگی
----------------------
A little bird told me
کلاغه بهم خبر داد
----------------------
A little knowledge is a dangerous thing
نادانی به از کم دانی
نظر یادت نره.


دسته ها :
شنبه بیست و چهارم 12 1387 12:6 صبح
X